تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

عناوین مطالب وبلاگ تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie

بهانه ای برای به روز کردن وبلاگ تعزیه کمیجان :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱
آتش زدن خیمه ها :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱
گول ایچی شبیه سی :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱
تعزیه محله سراب :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳٩۱
سلام بر محرم :: شنبه ٥ آذر ،۱۳٩٠
عکس تعزیه امام حسین :: چهارشنبه ٢٧ آبان ،۱۳۸۸
اجل به شمر کمیجان هم مهلت نداد :: شنبه ٩ آبان ،۱۳۸۸
عاشورا در کميجان :: سه‌شنبه ٤ اسفند ،۱۳۸۳
عکس های تعزيه :: شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸۳
عکس ها حذف شد :: سه‌شنبه ۳ شهریور ،۱۳۸۳
شهيد احمد حدادي :: شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢
عکس های تعزيه خوانی در کميجان :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
نوحه زنجيرزنی :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
تقديمی :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
شهيدان زنده اند الله اکبر :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
حسينيه کميجان :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
باورهای مردمی :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
ما که خيال کرديم معجزه است :: دوشنبه ٢٢ دی ،۱۳۸٢
عکس های تعزيه خوانی در کميجان :: سه‌شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٢
اشعار شاعران و تذكر به ذاكران :: یکشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٢
محرم در كميجان :: یکشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٢
مجالس تعزيه كتاب بكاء الباصرين :: یکشنبه ۱٢ امرداد ،۱۳۸٢
اشعار :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
نظر روحانيت و مراجع در مورد تعزيه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
حيوانات در تعزيه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
آواز و موسيقی در تعزيه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
آغاز و انجام تعزيه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
اهل بيت حرم :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
نيروهاي غيبي :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
آلات تعزيه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
نسخه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
تعزيه خوان عنصر اصلي :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
فهرست گردان :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
عناصر تعزيه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
تعزيه خوانی من :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
تعزيه خوانان محله سراب :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
حاميان تعزيه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
تعزيه خواني در محلة سراب :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
اولين تعزيه خوانان کميجان :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
شروع تعزيه خوانی در کميجان :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
مقدمه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢
پيشگفتار تعزيه :: سه‌شنبه ۳۱ تیر ،۱۳۸٢