تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  نسخه

 

نسخه هاي تعزيه

تعزيه خوانان پس از انتخاب و توزيع نسخه بوسيلة فهرست گردان ، چنانچه نسخه سالم و تميز باشد ، از همان استفاده مي كنند و چنانچه پاره پوره باشد ، آنرا با دستخط خود بازنويسي مي كنند .

نسخه ها معمولاً داراي قطع 10 × 15 ويا 7 × 15  تهيه مي شود و خط شعر بر روي آن با زاوية 45 درجه نوشته مي شود .

                                                  noskh 1 had wrote by Khalil MohammadKhah

 در نسخه چند بيت شعر پشت سرهم نوشته ميشود و بين هر بند با بند بعدي يك خط مي كشند تا تعزيه خوان وقتي به آن خط رسيد كلام خود را قطع نمايد .

زمان شروع به خواندن را فهرست گردان به افراد و خوانندگان ابلاغ مي كند و او بنا به مصالحي از قبيل شرايط و آب و هوا و حال افراد ممكن است بخشي از اشعار نسخه را در يك تعزيه حذف نموده و دستور كار بعدي را بدهد .

 مجموعة نسخه هاي يك تعزيه معمولاً بين ده تا پانزده نسخه است كه در خاتمة تعزيه توسط فهرست گردان از تعزيه خوانان جمع آوري شده و در يك جا نگهداري ميكند .

بيشترين تعداد نسخه ها مربوط به تعزية عظيم عاشورا است كه تعداد نقش آفرينان آن بسيار زيادند و معمولاً هر ساله براي اينكه بتوانند به قسمت هاي اصلي آن برسند ، بخش زيادي از قسمت هاي فرعي آنرا حذف مي كنند .

در محلة سراب براي تعزية عاشورا جنگ دستنويس جداگانه اي تهيه كرده بودند كه در روزهاي تعزيه در دست فهرستگردان بود و در صورت لزوم به آن مراجعه ميكرد .

جنگ شامل تمام نسخه هاي يك تعزيه است و در داخل آن اشعار پشت سرهم و برديف نوشته شده و در كنار هر چند بيت شعر هم نام كسي كه اين شعر بايد از قول او و توسط شبيه خوان خوانده شود نوشته شده است.

در صفحة بعد تصويري از يك صفحة جنگ و كتاب بكاءالباصرين را ملاحظه مي كنيد .

سيد عباس حسيني فرزند مرحوم سيدقاسم حسيني است كه خود از سال 1337 در خدمت تعزية سراب بوده و حدود 60 مجلس نسخه با خط خود نوشته است .

از نسخه هاي قديمي تعدادي نيز به خط تعزيه خوانان قديم و ذوالفقارخان دارابي ، يحيي محمدي و علي اصغر سلطاني موجود است .

متأسفانه تاكنون حركتي در خصوص جمع آوري نسخه هاي كهنه و از مصرف افتاده صورت نگرفته است و كميجان فاقد مكاني براي نگهداري اين مدارك كه اسناد با ارزشي  بقلم افراد و تعزيه خواناني است كه اكنون در كنار حضرت سيدالشهدا روزي خور خوان نعمت اويند ، نشده است و در اين رابطه غفلت كرده ايم .

بنا به اطلاع علاوه بر دو جلد جنگي كه قبلاً در آب عيسي آباد و محلة سراب موجود بود و شامل جنگ اختصاصي عاشورا و جنگ عمومي تعزيه ها بودند ، آقاي علي اصغر صفري نيز در سال 1368 مبادرت به تهية يك جنگ و بازنويسي و تجديد نسخه هاي 10 مجلس از تعزيه ها نموده است كه تصاوير تعدادي از صفحات آن در پيوست ارائه مي شود .

آقاي يوسف صفري نيز در سال 1368 كلية نسخه هاي كهنه و فرسوده از جمله نسخه هاي مجالسي را كه زياد برگزار شده  را دوباره نويسي و جمع و جور كرد و تا حدودي در حال حاضر ( زمان تهية اين مجموعه ) محلة سراب داراي نسخه هاي مرتبي نسبت به ساير محلات و روستاهاي اطراف ميباشد .

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو