تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  نظر روحانيت و مراجع در مورد تعزيه

 

نظر روحانيت و مراجع در مورد تعزيه

از نظر محدثان ، فقها و علماي شيعه ، گريستن براي سالار شهيدان از وظايف مؤكد و مهم شيعيان است  و عموماً معتقدند كه ماجراي با عظمت كربلاي سرور شهيدان در جوامع اسلامي ، دلهاي مسلمين را سرشار از احساسات عالي و معنوي ميكند .

علماي شيعه خود شخصاً در برپايي اين مجالس ، اهتمام وافر و سهم بسزايي دارند و هرساله اين سنت باشكوه را گرمتر از سال پيش ميخواهند .

اما برخي از روحانيون نظر خوبي نسبت به تعزيه نداشتند و آنرا تشبيه افراد به ائمة معصومين عليه السلام ميدانستند و از آنجا كه ممكن بود افراد تعزيه خوان داراي معاصي و خطاهايي باشند ، تشبيه آنان به اولاد رسول الله را صحيح نمي دانستند  و با اجراي آن مخالفت ميكردند .

 از طرفي چون دولت وقت در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه هم مخالف تجمع و گردهمايي مردم بودند از اين نظرات روحانيون سوء استفاده ميكردند و با اجرا و برگزاري مراسم تعزيه مخالفت نموده و از آن جلوگيري ميكردند و حتي در فاصلة سالهاي 1314 تا 1320 اجراي تعزيه را كاملاً ممنوع نمودند .

در مواردي بخشداري كميجان هم كه از سال 1316 تاسيس شده بود ، با برگزاري تعزيه مخالفت ميكرد و از طريق مأمورين پاسگاه ژاندارمري نسبت به جمع آوري و ضبط وسايل و ادوات تعزيه خوانان اقدام و از اجراي آن جلوگيري ميكردند .

 مردم نسبت به اين اقدامات حكومت حساس بودند و وقتي با تعزيه ها و تعزيه خوانان برخوردي صورت ميگرفت مورد مخالفت مردم بود و اصولاً مردم علاقه و ارتباط خود با مأمورين پاسگاه و ادارات دولتي را به نحوة ارتباط آنان با اين جريان ميكردند و اگر رئيس پاسگاه با تعزيه مخالف بود او را تحويل نمي گرفتند و با او رفت و آمد نميكردند .

در همين رابطه خاطره اي از حاج صادق رحيمي پور كه خود از تعزيه خوانان بنام كميجان در محلة بازارو امام خوان مي باشد ، قابل ذكر است .

 حاج صادق روايت ميكرد كه مرحوم حاج شيخ رضاي ضيغمي كه از روحانيون بنام كميجان است با برگزاري و اجراي تعزيه مخالف بود و اساساً قبول نداشت كه افراد معمولي بتوانند در جايگاه ائمه و اولاد رسول الله قرار گرفته و سخنان آنان را بر زبان برانند .

حاج صادق مي گفت در سال 1326 شمسي ، پدرم مراسمي براي عروسي بنده گرفته بود و از جمله مدعوين ، آيت الله حاج شيخ عبدالنبي عراقي عليه الرحمه بودند و چون ايشان با افراد و مهماناني كه به عروسي دعوت شده بودند آشنا نبود ، حاج شيخ رضا ضيغمي كه روابط آشنايي و دوستي بين آندو برقرار بود ، مهمانان را يكي يكي به محضر ايشان معرفي ميكرد تا رسيد به شخصي و گفت :

 ايشان هم علي اكبرخان بهادري زينب خوان است .

علي اكبرخان از اين برخورد و نحوة تحقيرآميز معارفه برآشفته شد و با صداي بلند اعتراض كرد و گفت :

حاج آقا شيخ ، مگر كار خلاف شرع انجام ميدهم ؟ بعله من زينب خوان هستم و با صداي خودم بخشي از درد و آلام آل رسول و ياران امام حسين را به اطلاع عده اي بيسواد مي رسانم .

حاج شيخ عبدالنبي وقتي صداي اعتراض او را شنيد و برافروختگي او را مشاهده كرد ، از حاج علي اكبرخان درخواست كرد كه چند بيتي را براي حضار قرائت نمايد و او نيز بخشي از اشعار غمناك و دلگداز زينب در كربلا را كه مربوط به پس از شهادت امام حسين است باصداي خوش خواند .

حاج شيخ عبدالنبي متأثر گرديد و چند قطره اي هم اشك از چشمانش آمد و سپس بعد از تحسين علي اكبرخان و گفتن احسنت و آفرين ، رو به حاج شيخ رضا نموده و گفت :

حاج شيخ اگر من و تو اين اشعار تعزيه را بخوانيم ، برما گناه است ولي اگر حاج علي اكبرخان با قصد تنوير افكار مردم بيسواد آن اشعار را بخواند و بدانوسيله مردم و عوام را باتاريخ اسلام و دين و ائمة معصومين آشنا كند ، عين عبادت است و هيچ كار خلاف شرعي صورت نگرفته است .

مرحوم حضرت آيت الله گلپايگاني ميفرمايد :

 مخصوصاً اقامة عزاي حضرت سيدالشهدا و ساير معصومين را بنو سنتي از دست ندهند كه از بهترين وسايل نجات و تقرب به خداوند متعال است .

حضرت آيت الله العظمي سيد محسن حكيم طباطبايي ميفرمايد :

لازم است كه مؤمنين كوشش كنند كه عزاي حسين خالي از اموري كه دستاويز مخالفين شده ، باشد . لازم است مواظبت بيشتري بر گريه و اندوه و آنچه كمك به اين شعاير مقدس بكند .

حضرت آيت الله العظمي ناصرمكارم شيرازي ميفرمايد :

هركاري كه خاطرة آنها ( امام حسين و يارانش ) را جاويدان سازد و سبب تداوم اين مكتب و مبارزه با دشمنان آن باشد مطلوب و محبوب است .

حضرت آيت الله العظمي علي مشكيني مي فرمايد :

بايد از مخلوط شدن كارهايي كه جنبة سياسي عزاداري را مخدوش و يا عنوان خرافيت و وهن اسلام مي بخشد اجتناب نمود .

حضرت آيت الله العظمي نوري همداني مي فرمايد :

لازم است ... مراسم عزاداري كاري زينبي كند ، يعني با منطق اسلام توأم و از هرگونه حركتي كه اين دين مقدس را بي منطق قلمداد نمايد ، منزه باشد .

حضرت آيت الله شيخ جعفر سبحاني مي فرمايد :

اين مراسم به حكم عقل و شرع براي تداوم بخشيدن به نهضت و انقلاب اصيل آن حضرت با بهترين صورت و آبرومندانه ترين وضع بايد برگزار گردد و از انجام كارها و پيرايه هايي كه مناسب شأن امام و نهضت او نيست خودداري شود .

حضرت آيت الله محمد ابراهيم جناتي مي فرمايد :

بايد هرچه باشكوهتر و به گونة معقول و پسنديده مراسم عزا برگزار شود و از انجام كارهاي ناشايست ، وهن آور ، نسنجيده و خرافي كه در مباني فقهي و پايه هاي شناخت احكام شرعي ريشه ندارند و موجب لكه دار شدن چهرة برجسته و درخشان دين و تشيع است ، پرهيز شود .

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي مي فرمايد :

عزاداري حضرت سيدالشهداء وياران باوفاي حضرت از اعظم قربات الي الله تعالي است و برگزاري مراسم عزاداري به همان روال سنتي معمول ، اشكال ندارد و همچنين شبيه خواني اگر مشتمل بر اباطيل باشد بايد اجتناب شود .

سيزلر ساغ اولون

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو