تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  باورهای مردمی

 

 

باورها و اعتقاد مردم

 

مردم كميجان به تعزيه و دعاهاي تعزيه خوانان كه با آمين حاضرين همراه است بسيار عقيده دارند و آنها را در لباس تعزيه مستجاب الدعوه ميدانند و از نقاط مختلف كشور آشنايان و دوستان و همشهرياني كه به نوعي داراي مشكل و گرفتاري هستند از دور و نزديك و حضوري و نامه اي و تلفني ملتمس دعا مي شوند و مخصوصاً عصر عاشورا با دعاي تعزيه خوانان بدرگاه خداوند عالميان و قسم دادن او به خون شهداي كربلا و لبهاي تشنة حسين و جوانان حسين از او خواستار پذيرفته شدن دعاهاي خود و قبولي خواسته و شفاي بيماران مورد نظر مي شوند .

جالب است كه بگويم كه اغلب خواهندگان و ملتمسين دعا ، بياري حق به خواسته هاي خود ميرسند ، اين مطلب از كميجانيها قابل تحقيق است .

پدرم ميگفت : يك بنده خدايي به من سفارش كرده بود كه گويا فرزند دار نميشده و من بدرگاه خدا دعا كردم ولي حاصلي نداشت بعد از دو سال دعا كردن در مراسم تعزيه ، براي بار سوم به خدا گفتم :

خدايا تو كه درخواست مارا در مورد فلاني عمل نكردي ، اگر واقعاً بنا نداري اين بار هم دعاي ما را هم قبول كني بگو و تكليف ما را روشن كن تا به درگاه كس ديگري برويم ، چند ماه از اين حرفم نگذشته بود كه برايم خبر آوردند آن آقا اولاد دار شده است .

در عصر تاسوعا و عاشورا ده ها كودك و نوزاد را كه به انحاي مختلف داراي مشكلات سلامتي و ماندگاري هستند به آغوش ابوالفضل و امام حسين ميدهند تا دوري چند بر اسب او سوار شده و لحظه اي در آغوش او قرار گيرد و از حال و هواي تعزيه برخوردار شده و بسلامت و صحت برسد و اين كارها كه از روي صدق و صفا و باور و اعتقاد عميق قلبي مردم انجام ميشود ، چقدر هم در يقين و ايمان مردم مؤثراست .

در روز تاسوعا و عاشورا بيش از صدها رأس گوسفند و بزغاله در مقابل پاي حضرت ابوالفضل العباس و امام حسين قرباني ميشود و گوشت آن تمام و كمال به حسينيه امام خميني هديه ميشود تا در روز عاشورا به تمام مهماناني كه از دور و نزديك براي شركت در مراسم عزاداري امام حسين آمده اند ، ناهار داده شود .

آللاه قابول ايله سين

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو