تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  شهيدان زنده اند الله اکبر

 

 

به خون غلتيده اند الله اکبر

يادي از شهداي كميجان

تمامي جوانان كميجان آموختة مكتب شهيدپرورحسيني و تعزيه هاي تعزيه خوانان امام حسين عليه السلام بوده اند و از كودكي با فرهنگ شهادت آشنا بوده اند .

در زمان انقلاب و جنگ جوانان زيادي از كميجان به شهادت رسيدند ، جبهه اي به وسعت مرزهاي غربي و جنوبي كشور از كناره هاي درياچة اروميه تا خليج فارس ، گشوده شده بود و جوانان مبارز و مؤمن در سراسر آن جبهه گسترده حضوريافته و تا آخرين قطره خون خود از خاك ميهن دفاع كردند .

من در همينجا براي همه آنان و از جمله شهيدان و جاويدالاثران بزرگوار : اكبر بهادري يوسف شاهوردي ، محمد تجلي ، رحيم حجازي ، احمد كميجاني ، رضا بهادري ، عباس بهادري ، شهيد الفي ، طيب اسدي نيا ، علي كميجاني ، ابوالقاسم اميني ، شهيد عربي ، حسين محمدي ، محمد آقا فخارنيا ، منصور مرادي ، ابوالقاسم اميني ، اسماعيل كوخائي ، حميدرضا كميجاني ، طاهر اسدي نيا ، قربانعلي كميجاني ، رضا نوروزي ، عابس نوروزي و ساير شهيدان كميجان و ايران و پدران و مادرانشان اداي احترام كرده و از خداوند متعال ، براي همة آنان و شهدايي كه بدليل ضعف حافظه قادر بياد آوردن نام مباركشان نشده ام ، ضمن پوزش از والدين محترم و ارواح مطهرشان  ، طلب مغفرت و آمرزش مينمايم .

در كنار اين ايثار و فداكاري جوانان از جان گذشته و شهادت طلب ،  كه در جبهه هاي جنگ در بزم آتش و خون به دفاع از ميهن پرداخته بودند ، متأسفانه در شهرها هم عده اي انسان از خدا بي خبر و بيدين با فعاليتهاي سوء اقتصادي از قبيل احتكار و گرانفروشي و اختلاس اموال بيت المال و خون مردم شريف و نجيب ايران را به شيشه ميكردند و مثل زالويي با مكيدن خون مردم روزبروز فربه تر مي شدند و هنوز هم ميشوند .

اين افراد چون خون اقشار مختلف مردم را مكيده اند ، نسبت به انواع خطرات و تغيير و تحولات حساس شده و موج سواران قهاري گشته اند .

اين خونخواران از خدا بيخبر ، خيلي زودتر از ديگران با شاخك هاي خود ، حوادث نامطلوب و طوفانها و خطرات احتمالي را از قبل حس نموده و پوسته محافظ لازم را براي خود و منافع خودشان تنيده و آن را از هر خطر و خسارتي بدور داشته و مجدداً بر موج بعدي حوادث سوار ميشوند و روز بروز چاقتر مي شوند .

اينان محتكرين اند كه به هيچكسي رحم نميكنند و انواع مايحتاج مردم را احتكار ميكنند .

اينان از يزيد و يزيديان هم بدترند .

علي لعنته الله علي القوم الظالمين .

خدا ازشون نگذره

 

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو