تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  عکس ها حذف شد

 

 

ناراحت و عصبانی ام

امروز بر حسب اتفاق در وب شات بدنبال عکسی از آلبومهای خودم بودم که متوجه شدم

تمامی عکس هايی که در چندين آلبوم مختلف درباره انواع جنبه های تحقيقی کميجان

ايجاد کرده و در بسياری از وبلاگهايم به آنها ارجاع داده بودم پاک شده است .

درکمال ناراحتی پس از يک ساعت جستجو ناچار شدم يک ايميلی به مديريت وب شات

بزنم و خواهش کنم عکسهايم را به من بر گردانند .

لابد چون رايگان بوده و درآمدی برايشان نداشته پاکشان کرده اند و با وجودی که اين

عکسها مرجع بسياری از مراجعان و علاقمندان به کميجان و وبلاگهايش بود ما را از

داشتن چنين آلبومهای مفيدی محروم کردند . تا بعد

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو