تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  سلام بر محرم

 
سلام بر حسین

 

سلام بر محرمت حسین جان
به لاله های پرپرت حسین جان
 خوش آمدی خوش آمدی حسینم 
به کربلای اطهرت حسین جان
چه سان گذشت روزگار بعد ت ؟
به اهل بیت مضطرت حسین جان
چگونه آب داده ای حسین جان؟
به شیش ماهه اصغرت حسین جان
چه پاسخی ز خلق کوفه دادند ؟
به ناله های دخترت حسین جان
چگونه اسب خویش را جهاندند؟
به پاره پاره پیکرت حسین جان
چگونه ضرب خیزران لعین زد؟
به تیغ دیده حنجرت حسین جان
چه سان گذشتی از جوان نازت ؟
به نوجوان اکبرت حسین جان
چرا نداد جرعه آبی آن قوم ؟
به آن شبه پیمبرت حسین جان
 نصیب من شود زیارتی خوش
به مرقد مطهرت حسین جان
امان به نامه بر نداد آن قوم
به قیس بن مسهرت حسین جان
قسم که راه حق همیشه جویم
به ذوالفقارحیدرت حسین جان
 محمد کمیجانی  25/12/81

 

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو