تعزيه خواني هنر نمايشي كميجان komijantazie   

  عشق زينب بيماري نيست جز فوق جنون.........هركه گويد يا حسين بر او سرايت ميكند..........اي كه بيماري چرا نزد طبيبان ميروي.......خرده نان سفره زينب كفايت ميكند.........كربلا باشد سفارت خانه حق بر زمين......اين سفارتخانه را زينب صدارت ميكند.........بيرق خون خواه شاه كربلا اين مطلب است......اهل عالم گوش باشيد اين سپاه زينب است

  تماس با من

  آرشيو

  ابزار و امکانات

 

لوگوي وبلاگ شما


:حضور و غياب

  سايت هاي مرتبط با كميجان

لينك اول

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

فرهنگ و آداب و رسوم كميجان

نامداران كميجان

قصه هاي كميجان

تعزیه خوانان زرقان

شهداي كميجان

عراقي شاعر نامدار

ايل هاي برچلو و بزچلو

history of komijanتاريخ كميجان

اخبار كميجان

ماجراهاي پدربزرگ

نامداران كميجان

درباره نويسنده

طنزهاي داداشعلي كلواني

تغذيه مصنوعي باستاني كميجان

  صاحبخونه

 

 

  عناصر تعزيه

 

عناصر اجراي تعزيه

اگرچه عنصر اصلي برگزاري تعزيه مردم و علائق مردمي است ، ولي در مورد عناصر برگزاركننده ي تعزيه موارد زير مطرح است و اجزاءآن عبارتند از:

تعزيه گردان يا معين البكاء

تعزيه خوان يا شبيه خوان

نسخه هاي تعزيه

ادوات تعزيه

نيروهاي غيبي

زنان و كودكان حرم

آغاز و انجام تعزيه

آواز و موسيقي

حيوانات و وحوش در تعزيه

سرور شهيدان به فرياد همه ما برسد .

Mohammad Komijani

هر چه ميخواهد دل تنگت بگو