تعزيه خوان عنصر اصلي

تعزيه خوان يا شبيه خوان <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اغلب تعزيه خوانها از كودكي وارد تعزيه شده و به نسبت علاقة شخصي دريكي از جبهه هاي تعزيه جا ميگرفتند ، ولي اغلب بچه ها از ابتدا وارد جرگة امام حسين مي شدند و در بين اهل بيت امام جا ميگرفتند تا زماني كه بتوانند نسخه اي را بدست گرفته و پس از چند مرحله آزمون ، آنرا در ملاء عام بخوانند و بمرور و طي چند سال به نسبت استعداد شخصي مراحل رشد را طي ميكردند و نسخه هاي سنگينتر را بعهده گرفته و اجرا مي كردند .

افراد تعزيه خوان با توجه به ويژگيهاي شخصي از نظر اندازة هيكل و چگونگي صدا و لحن آن و توانايي جنب و جوش و تحرك در ميدان ، نقش هايي را به عهده ميگرفتند و بمرور در آن نقش چنان جاافتاده مي شدند كه با آن نقش كاملاً عجين مي شدند و آنرا بصورتي خوب و كاملاً دلنشين اجرا ميكردند .

در تعزيه خواني نقش ها نامگذاري شده بود و افراد بمرور به رتبه ها و درجات نقش ها دست پيدا ميكردند ، ولي ممكن بود كه يك نفر كه مدارج رشد و تعليم را طي كرده و به درجاتي از توانايي رسيده بود در يك تعزيه مثلاً در روز عاشورا چندين نقش را بافاصه با همديگر بعهده گرفته و اجرا نمايد .

نقش هاي عمده و اصلي تعزيه خواني عبارت است از :

امام خوان ، كه در تعزيه هاي متفاوت نسخه هاي پيغمبر اكرم ، امام علي و ائمة بزرگوار ديگر را در تعزيه ها بعهده ميگرفت .

زينب خوان ، كه در تعزيه هاي متفاوت نسخه هاي خديجة كبري ، فاطمة صغري ، ام ليلا رباب ، ام البنين ، ام سلمه ، معصومه و ساير زنان بزرگوار اهل بيت عصمت و طهارت را نقش آفريني ميكردند .

سكينه خوان ، كه معمولا نوجواني باصداي زير و نازك بود و ممكن بود در تعزيه هاي مختلف نسخه هاي جوانها و كودكان اهل بيت از قبيل رقيه را بعهده بگيرد .

عباس خوان ، كه معمولاً فرد جوان كامل و جا افتاده اي آنرا بعهده ميگرفت و ممكن بود در ساير تعزيه ها نقش هايي مانند علي اكبر و حر را بعهده بگيرد .

علي اكبر خوان ، قاسم خوان ، شمرخوان ، ابن سعد خوان ، حر خوان كه گاهي اوقات برخي از افراد توانايي اجراي چندين نقش را كسب ميكردند و در تعزيه هاي مختلف نقش هاي متفاوتي را بعهده ميگرفتند .

به غير از كساني كه در ابتداي مطلب بعنوان تعزيه خوانان محلة بازار و مسجد جامع و بنيانگذاران تعزيه خواني در محلة سراب نام بردم ، جادارد از چند تن از بزرگاني كه طي سالهاي اخير در مراسم تعزيه كميجان به تعزيه خواني پرداخته اند يادي بكنم .

 آقايان : مرحوم مدقلي (محمدقلي )صفري ، حاج قيه محمد كميجاني ، كربلايي عليقلي صفري ، ابوالفضل صفري ، قاسمعلي بيات ، اكبر صفري ، علي صفدر عربي ، حاج ابوالفضل حسني و علي حسني و علي اصغر كميجاني و عزت اسفنداني و يوسف صفري و مهدي صفري و مهدي سلطاني و پسر شهيد محمد تجلي و ديگران و ديگران كه از ضعف حافظه قادر به يادآوري نامشان نيستم و همينجا از آنان عذرخواهي ميكنم .

مرحوم حاج محمد حسين افشار ، حاج حبيب افشار ، عطاء الله افشار ، جعفرآقا نوروزي و حاج محمد حسني هم از تعزيه خوانان عيسي آباد بودند كه ذكر نامشان گوياي خدمات آنان است ولي از بقية تعزيه خوانان عيسي آباد كه نام نبرده ام عذر تقصير ميخواهم ، ولي اميدوارم از درگاه باريتعالي به شفاعت امام حسين عليه السلام روزي خور باشند .

 آقاي علي اصغر صفري كميجاني كه خود از تعزيه خوانان محلة سراب است ، در يادداشتي كه براي اينجانب فرستادند ، اسامي تعدادي ديگر از تعزيه خوانان را معرفي كردند و ضمن تشكر از ايشان ، از آنان ياد ميكنم ، به غير از آنان كه قبلاً نام برده ام ، آقايان عباس آقاجاني ، حميد صفري ، عباس فرجي ، علي اصغر سلطاني ، مهدي صفري ، يوسف عيسي آبادي  ، اصغر كميجاني فرزند حاج قيه محمد و ساير همكاري كنندگان و حاميان كه براي همگي اجر و ثواب اخروي تمنا دارم  . 

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 12 بازدید