نظر روحانيت و مراجع در مورد تعزيه

نظر روحانيت و مراجع در مورد تعزيه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از نظر محدثان ، فقها و علماي شيعه ، گريستن براي سالار شهيدان از وظايف مؤكد و مهم شيعيان است  و عموماً معتقدند كه ماجراي با عظمت كربلاي سرور شهيدان در جوامع اسلامي ، دلهاي مسلمين را سرشار از احساسات عالي و معنوي ميكند .

علماي شيعه خود شخصاً در برپايي اين مجالس ، اهتمام وافر و سهم بسزايي دارند و هرساله اين سنت باشكوه را گرمتر از سال پيش ميخواهند .

اما برخي از روحانيون نظر خوبي نسبت به تعزيه نداشتند و آنرا تشبيه افراد به ائمة معصومين عليه السلام ميدانستند و از آنجا كه ممكن بود افراد تعزيه خوان داراي معاصي و خطاهايي باشند ، تشبيه آنان به اولاد رسول الله را صحيح نمي دانستند  و با اجراي آن مخالفت ميكردند .

 از طرفي چون دولت وقت در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه هم مخالف تجمع و گردهمايي مردم بودند از اين نظرات روحانيون سوء استفاده ميكردند و با اجرا و برگزاري مراسم تعزيه مخالفت نموده و از آن جلوگيري ميكردند و حتي در فاصلة سالهاي 1314 تا 1320 اجراي تعزيه را كاملاً ممنوع نمودند .

در مواردي بخشداري كميجان هم كه از سال 1316 تاسيس شده بود ، با برگزاري تعزيه مخالفت ميكرد و از طريق مأمورين پاسگاه ژاندارمري نسبت به جمع آوري و ضبط وسايل و ادوات تعزيه خوانان اقدام و از اجراي آن جلوگيري ميكردند .

 مردم نسبت به اين اقدامات حكومت حساس بودند و وقتي با تعزيه ها و تعزيه خوانان برخوردي صورت ميگرفت مورد مخالفت مردم بود و اصولاً مردم علاقه و ارتباط خود با مأمورين پاسگاه و ادارات دولتي را به نحوة ارتباط آنان با اين جريان ميكردند و اگر رئيس پاسگاه با تعزيه مخالف بود او را تحويل نمي گرفتند و با او رفت و آمد نميكردند .

در همين رابطه خاطره اي از حاج صادق رحيمي پور كه خود از تعزيه خوانان بنام كميجان در محلة بازارو امام خوان مي باشد ، قابل ذكر است .

 حاج صادق روايت ميكرد كه مرحوم حاج شيخ رضاي ضيغمي كه از روحانيون بنام كميجان است با برگزاري و اجراي تعزيه مخالف بود و اساساً قبول نداشت كه افراد معمولي بتوانند در جايگاه ائمه و اولاد رسول الله قرار گرفته و سخنان آنان را بر زبان برانند .

حاج صادق مي گفت در سال 1326 شمسي ، پدرم مراسمي براي عروسي بنده گرفته بود و از جمله مدعوين ، آيت الله حاج شيخ عبدالنبي عراقي عليه الرحمه بودند و چون ايشان با افراد و مهماناني كه به عروسي دعوت شده بودند آشنا نبود ، حاج شيخ رضا ضيغمي كه روابط آشنايي و دوستي بين آندو برقرار بود ، مهمانان را يكي يكي به محضر ايشان معرفي ميكرد تا رسيد به شخصي و گفت :

 ايشان هم علي اكبرخان بهادري زينب خوان است .

علي اكبرخان از اين برخورد و نحوة تحقيرآميز معارفه برآشفته شد و با صداي بلند اعتراض كرد و گفت :

حاج آقا شيخ ، مگر كار خلاف شرع انجام ميدهم ؟ بعله من زينب خوان هستم و با صداي خودم بخشي از درد و آلام آل رسول و ياران امام حسين را به اطلاع عده اي بيسواد مي رسانم .

حاج شيخ عبدالنبي وقتي صداي اعتراض او را شنيد و برافروختگي او را مشاهده كرد ، از حاج علي اكبرخان درخواست كرد كه چند بيتي را براي حضار قرائت نمايد و او نيز بخشي از اشعار غمناك و دلگداز زينب در كربلا را كه مربوط به پس از شهادت امام حسين است باصداي خوش خواند .

حاج شيخ عبدالنبي متأثر گرديد و چند قطره اي هم اشك از چشمانش آمد و سپس بعد از تحسين علي اكبرخان و گفتن احسنت و آفرين ، رو به حاج شيخ رضا نموده و گفت :

حاج شيخ اگر من و تو اين اشعار تعزيه را بخوانيم ، برما گناه است ولي اگر حاج علي اكبرخان با قصد تنوير افكار مردم بيسواد آن اشعار را بخواند و بدانوسيله مردم و عوام را باتاريخ اسلام و دين و ائمة معصومين آشنا كند ، عين عبادت است و هيچ كار خلاف شرعي صورت نگرفته است .

مرحوم حضرت آيت الله گلپايگاني ميفرمايد :

 مخصوصاً اقامة عزاي حضرت سيدالشهدا و ساير معصومين را بنو سنتي از دست ندهند كه از بهترين وسايل نجات و تقرب به خداوند متعال است .

حضرت آيت الله العظمي سيد محسن حكيم طباطبايي ميفرمايد :

لازم است كه مؤمنين كوشش كنند كه عزاي حسين خالي از اموري كه دستاويز مخالفين شده ، باشد . لازم است مواظبت بيشتري بر گريه و اندوه و آنچه كمك به اين شعاير مقدس بكند .

حضرت آيت الله العظمي ناصرمكارم شيرازي ميفرمايد :

هركاري كه خاطرة آنها ( امام حسين و يارانش ) را جاويدان سازد و سبب تداوم اين مكتب و مبارزه با دشمنان آن باشد مطلوب و محبوب است .

حضرت آيت الله العظمي علي مشكيني مي فرمايد :

بايد از مخلوط شدن كارهايي كه جنبة سياسي عزاداري را مخدوش و يا عنوان خرافيت و وهن اسلام مي بخشد اجتناب نمود .

حضرت آيت الله العظمي نوري همداني مي فرمايد :

لازم است ... مراسم عزاداري كاري زينبي كند ، يعني با منطق اسلام توأم و از هرگونه حركتي كه اين دين مقدس را بي منطق قلمداد نمايد ، منزه باشد .

حضرت آيت الله شيخ جعفر سبحاني مي فرمايد :

اين مراسم به حكم عقل و شرع براي تداوم بخشيدن به نهضت و انقلاب اصيل آن حضرت با بهترين صورت و آبرومندانه ترين وضع بايد برگزار گردد و از انجام كارها و پيرايه هايي كه مناسب شأن امام و نهضت او نيست خودداري شود .

حضرت آيت الله محمد ابراهيم جناتي مي فرمايد :

بايد هرچه باشكوهتر و به گونة معقول و پسنديده مراسم عزا برگزار شود و از انجام كارهاي ناشايست ، وهن آور ، نسنجيده و خرافي كه در مباني فقهي و پايه هاي شناخت احكام شرعي ريشه ندارند و موجب لكه دار شدن چهرة برجسته و درخشان دين و تشيع است ، پرهيز شود .

حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي مي فرمايد :

عزاداري حضرت سيدالشهداء وياران باوفاي حضرت از اعظم قربات الي الله تعالي است و برگزاري مراسم عزاداري به همان روال سنتي معمول ، اشكال ندارد و همچنين شبيه خواني اگر مشتمل بر اباطيل باشد بايد اجتناب شود .

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 68 بازدید