عکس های تعزيه خوانی در کميجان

برای مشاهده عکس های تعزيه خوانی کميجان به آدرس زير مراجعه کنيد :

http://community.webshots.com/album/88553467jTGaRy

قسمتی ديگر از عکس ها نيز در آدرس زير قرار دارد . آنرا کليک کنيد :

http://community.webshots.com/album/88690166HPPLoV

موفق و مويد باشيد .

التماس دعا

/ 0 نظر / 8 بازدید