باورهای مردمی

  باورها و اعتقاد مردم <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مردم كميجان به تعزيه و دعاهاي تعزيه خوانان كه با آمين حاضرين همراه است بسيار عقيده دارند و آنها را در لباس تعزيه مستجاب الدعوه ميدانند و از نقاط مختلف كشور آشنايان و دوستان و همشهرياني كه به نوعي داراي مشكل و گرفتاري هستند از دور و نزديك و حضوري و نامه اي و تلفني ملتمس دعا مي شوند و مخصوصاً عصر عاشورا با دعاي تعزيه خوانان بدرگاه خداوند عالميان و قسم دادن او به خون شهداي كربلا و لبهاي تشنة حسين و جوانان حسين از او خواستار پذيرفته شدن دعاهاي خود و قبولي خواسته و شفاي بيماران مورد نظر مي شوند .

جالب است كه بگويم كه اغلب خواهندگان و ملتمسين دعا ، بياري حق به خواسته هاي خود ميرسند ، اين مطلب از كميجانيها قابل تحقيق است .

پدرم ميگفت : يك بنده خدايي به من سفارش كرده بود كه گويا فرزند دار نميشده و من بدرگاه خدا دعا كردم ولي حاصلي نداشت بعد از دو سال دعا كردن در مراسم تعزيه ، براي بار سوم به خدا گفتم :

خدايا تو كه درخواست مارا در مورد فلاني عمل نكردي ، اگر واقعاً بنا نداري اين بار هم دعاي ما را هم قبول كني بگو و تكليف ما را روشن كن تا به درگاه كس ديگري برويم ، چند ماه از اين حرفم نگذشته بود كه برايم خبر آوردند آن آقا اولاد دار شده است .

در عصر تاسوعا و عاشورا ده ها كودك و نوزاد را كه به انحاي مختلف داراي مشكلات سلامتي و ماندگاري هستند به آغوش ابوالفضل و امام حسين ميدهند تا دوري چند بر اسب او سوار شده و لحظه اي در آغوش او قرار گيرد و از حال و هواي تعزيه برخوردار شده و بسلامت و صحت برسد و اين كارها كه از روي صدق و صفا و باور و اعتقاد عميق قلبي مردم انجام ميشود ، چقدر هم در يقين و ايمان مردم مؤثراست .

در روز تاسوعا و عاشورا بيش از صدها رأس گوسفند و بزغاله در مقابل پاي حضرت ابوالفضل العباس و امام حسين قرباني ميشود و گوشت آن تمام و كمال به حسينيه امام خميني هديه ميشود تا در روز عاشورا به تمام مهماناني كه از دور و نزديك براي شركت در مراسم عزاداري امام حسين آمده اند ، ناهار داده شود .

آللاه قابول ايله سين

/ 0 نظر / 7 بازدید