پيشگفتار تعزيه

پيشگفتار<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تعزيه روايت حماسي ترين نبرد تاريخ است ، نبردي كه در يك طرف تمام راز و رمز سعادت انسان با شجاعت تمام در مقابل همة تزويرهاي شقاوت شيطان و شيطان صفتان قامت راست مي كند تا پيروزي حق برباطل را به اثبات برساند .

نبردهاي زيادي در طول تاريخ بين مظلومان وظالمان صورت گرفته و افراد زيادي در كمال مظلوميت برخاك شهادت افتاده اند ، اما جبين ضراعت بر خاك مذلت نماليده اند و تعزيه درواقع بزرگداشت ياد و خاطره امام حسين عليه السلام ، سيد و سالارشهيدان كربلا و تمامي شهيدان طول تاريخ است و تمام كساني كه در راه بهتر و اصولي تر برگزار نمودن آن قدمي بر ميدارند در حقيقت براي تاييد حقانيت راه او و شهيدان اسلام و حق و عدالت است .

تعزيه هنر است ، آنهم هنري مذهبي ، مردمي است كه مملو از تعبد و احساس بوده و اگرچه شايد در رديف هنرهاي هفتگانة كلاسيك جاي نگيرد ، اما از هريك از آنها گوشه اي را بخدمت گرفته است و شايد غني تر و تأثيرگذارتر از بقيه هم بوده است .تعزيه از آن طبقة خاصي نيست و تماشاچيان و نظاره گران آن از هر سن و طبقه در كنار همديگر و بر يك گليم و يا فرش خاكي مي نشينند و از هر صنف و طبقه اي هم كه باشد وقتي به نظاره مي نشيند ، بخوبي در مي يابد آنكه سخن ميگويد از چه طايفه است از قبيله عزت و شرف و مردانگي يا از قبيلة ذلت و گمراهي ؟

تعزيه در راستاي زنده نگهداشتن حماسة كربلا و ارزشهاي والاي جانفشاني انسان در راه گسترش حق و حقيقت و عدل و عدالت بوجود آمده است ، ولي در امتداد خود به اولين كلاس آموزش درس هايي از رفتار و سلوك ائمه و قرآن ، تاريخ و فلسفه و دين و زندگي به زبان هنري تبديل شد و الحق كه در اين راه چه توفيقي هم بدست آورده است . تعزيه هرچه كه هست براي همدردي با آل رسول الله و زنده كردن راه پر رهرو آنان است و خاستگاه آن هر كجا كه بوده اينك جزوي از هنر مردمي كميجان است كه باورهاي مذهبي خويش را در قالب آن به تصوير مي كشند و در آن ارادت خالصانة خود را به خاندان اهل بيت عصمت و طهارت عرضه ميدارند . 

با اين آرزو كه پژوهشگران با ياري يكديگر گام مثبت ديگري برداشته و حقيقت بزرگ عاشورا را بازبان هنر به امت اسلام ارائه كنند ، اين چند برگ را در جهت معرفي تعزيه در كميجان تهيه و به پيشگاه حضرت صاحب عصروالزمان تقديم ميكنم و از جدش حسين سرور و سالار شهيدان كربلا طلب مغفرت و شفاعت دارم .            هو المؤفق والمعين

/ 0 نظر / 8 بازدید