اشعار

اشعار تعزيه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اشعاري كه در تعزيه هاي كميجان ( چه در محلة بازار و چه در محلة سراب ) توسط تعزيه خوانان خوانده مي شود از نظر زبان به زبان تركي مي باشد و از نظر ساخت داراي دو روايت متعلق به شاعران آمره اي است :

ـ روايت ملا احمد .

ـ روايت ملا اسدالله كه به “ مخلص “  تخلص ميكرده است .

در رابطه با ملا اسدالله داستاني نقل مي كنند: كه يكروز كه او خسته و كوفته از كار روزانه برميگشت در حاليكه بسيار تشنه شده و لبهايش داغمه بسته بود ، در روستاي آمره به كنار چشمة معروف داشدان مي رسد و شخصي را مي بيند كه در كنار چشمه بر روي سنگي نشسته بود .

وقتي آن شخص ملا اسدالله را مي بيند و متوجه تشنگي او ميگردد ، جامي را كه در دست داشت از آب چشمه پر نموده و به او تعارف مي كند ، ملا اسدالله جام را از دستان او گرفته و آنرا سر ميكشد و يكسره تا آخر مينوشد .

ملا اسدالله پس از خوردن آب و سيراب شدن ، وقتي سرش را به اطراف ميگرداند تا از او تشكر كند او را نمي يابد و از اين واقعه سخت به تعجب و هراس مي افتد .

 از آنروز به بعد قريحة شعري در وجود ملا اسدالله سر باز ميكند و شروع به سرودن اشعاري در مراثي و ماتم و مدح و عزاي امام حسين مي كند و اشعارش را به مردم عرضه ميكند و مردم آنها را در سينه ها حفظ ميكنند و مجموعة آن اشعار را كلام ملا اسدالله مي گويند .

ملا احمد هم يكي ديگر از راويان و سرايندگان اشعار پر سوز و گداز در مدح و ثناي ائمه و عزاي امام حسين بوده و اشعار او را بنام كلام ملا احمد مي نامند و در منطقة برچلوي اراك به اين نام معروف است .

مجموعة اشعار پر سوز و گدازي كه ملا احمد و ملااسدالله سروده اند و گردآوري شده ، به همت يكي از مردان كميجان و با حمايت مالي چند تن ، بوسيلة آقاي ذوالفقارخان دارابي چهرقاني درسال 1389 هجري قمري ، گردآوري و در يك جنگ دست نويس شده است .

اين كتاب دست نويس را ذوالفقارخان به كتاب بكاء الباصرين ناميده است و آنرا به حاج مسيب جابريان ( جاويدراد) و حاج اكبر تجلي كه حامي وي بوده ، تقديم كرده است .

مرحوم آقاي اكبر جاويدراد كتاب دست نويس مذكور را با خود به تبريز برد و از روي آن با همكاري سيد محسن حسيني ، چند نسخه بروش افست تكثير و به بستگان و تعزيه خوانان هديه كرد و اصل دست نويس كتاب مذكور در حال حاضر در اختيار آقاي سيد محسن حسيني در تبريز نگهداري ميشود .

متأسفانه كتب تكثير شده فاقد ثبات رنگ و جوهر بوده و پس از هربار استفاده مقداري از رنگ آن به دست و لباس خواننده چسبيده و ابيات كتاب روزبروز پريده رنگتر و كمرنگتر مي شوند . اميدوارم در فرصت مناسبي بتوانم تمام آنرا تجديد چاپ نمايم تا عمر بيشتري داشته باشد .

ملا اسدالله در پايان مجلس عاشورا از مجالس كتاب مذكور به تخلص خود اشاره نموده و براي خويشتن طلب مغفرت و شفاعت مي نمايد .

ذوالفقارخان 26 مجلس از مجالس تعزية كه سروده هاي ملا اسدالله آمره اي به زبان تركي است گردآوري و در آن مجموعه با خط زيبايي به نگارش درآورده است . قابل ذكر است كه مجلس عابس و شوذب دوبار ضبط شده است و در واقع كتاب مذكور حاوي 25 مجلس تعزيه مي باشد . اخيراً از حاج صادق رحيمي پور و ايضاً از آقاي علي يوسفي شنيده ام كه آقاي شيخ عزت الله محمدي از معممين و محترمين آمره اي ساكن شهرستان قم ، نسبت به جمع آوري و چاپ اشعار ملااحمد و ملا اسدالله در سه جلد اقدام كرده است كه موجب خوشحالي و شادي ام شد و انشاءالله به پدر و مادرش خير عاقبت و آخرت نصيب گردد .

در يكي از ابيات نيز به تخلص » شايق » اشاره شده است .

 

/ 0 نظر / 46 بازدید