حيوانات در تعزيه

حيوانات و وحوش در تعزيه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بخشي از بار عاطفي تعزيه نيز با حضور برخي از حيوانات اهلي و يا نماد حيوانات وحشي به ظهور مي رسد .

از آن جمله آوردن تعدادي گوسفند قرباني از طرف اعراب ساكن ماريه براي قرباني نمودن در زير پاي امام حسين و يارانش در روز عاشورا ميباشد  .

آوردن آهو در مجلس شهادت امام رضا عليه السلام و آوردن شير به كربلا براي محافظت از اجساد كشتگان و شهداي كربلا و

آوردن كبوتر خونين بال به صحنه در تعزية علي اكبر شهيد .

آوردن شير به صحنه در تعزية عاشورا و حملة به سلطان قيس و در همينجا يادآوري اين نكته را ضروري ميدانم كه يكي از جوانان محلة سراب پوشيدن لباس شير در روز عاشورا را جزو نذر شخصي خود قرار داده و در تمام سالها فقط براي اداي اين وظيفه به زادگاه خود برميگرددو اين نذر خود را ادا ميكند و به اين نحو در عزاداري امام حسين شركت ميكند .

آوردن نماد گرگ به صحنة تعزيه حضرت يوسف و آوردن آهو در تعزية حضرت مسلم و آوردن شتر در تعزية اسيران شام و آوردن اسب به منزلة ذوالجناح كه اسب امام حسين است و پس از شهادت آن بزرگوار بحالت زخمي و خونين به خيمه گاه برميگردد و اهل بيت را از شهادت آن امام همام آگاه ميكند و چه خوب استاد بزرگوار محمود فرشچيان در تابلوي زيباي عصر عاشورا آن صحنة دردآور و حزن آلود را ترسيم نموده است .

و در خاتمه آوردن اسب بعنوان مركب تعزيه خوانان موافق و مخالف خوان كه هر يك با

                                                        tabloye maaroofe Fashchian 

سوار شدن بر اسب و حركت هاي زيباي اسب سواري و گرداندن آن دور ميدان به مجلس شور و هيجان بيشتري مي بخشند .

 

/ 0 نظر / 15 بازدید