شهيد احمد حدادي

با سلام باتشکر از ايجاد اين گونه وبلاگ ها تقاضا دارم که نام برادر شهيد مرا نيز به نام بسيجی شهيد احمد حدادی فرزند محمد علی حدادی را نيز به اين ليست بيافزاييد. ضمنناً از خانواده بزرگ رحيمی پور ها نيز نامی برده شود و در مورد اين خانواده وخانواده حدادی ها بيشتر بنويسيد.

ضمن تشكر از اين عزيز كه پيام فوق را برايم گذاشته خدا را گواه ميگيرم كه نام آن عزيزان در دفتر خداوندی با خون حك شده است و اسمشان در آن ليست پايدار است .

در مورد خاندان رحيمی پور هم تا آنجا كه اطلاع داشتم در اين ورق پاره ها آورده ام . و خوشحال ميشوم كه مطالبی از خانواده های حدادی به دستم برسد و درج كنم اگرچه ديروز در خدمت دو تن از بزرگواران حدادی بودم كه اولی نادعلی از دوستان قديم و برادرش كه مديركل آموزش و پرورش منطقه ۱۵ است و به ميهن خدمت ميكنند .

/ 0 نظر / 7 بازدید