سلام بر محرم

سلام بر حسین

 

سلام بر محرمت حسین جان به لاله های پرپرت حسین جان  خوش آمدی خوش آمدی حسینم  به کربلای اطهرت حسین جان چه سان گذشت روزگار بعد ت ؟ به اهل بیت مضطرت حسین جان چگونه آب داده ای حسین جان؟ به شیش ماهه اصغرت حسین جان چه پاسخی ز خلق کوفه دادند ؟ به ناله های دخترت حسین جان چگونه اسب خویش را جهاندند؟ به پاره پاره پیکرت حسین جان چگونه ضرب خیزران لعین زد؟ به تیغ دیده حنجرت حسین جان چه سان گذشتی از جوان نازت ؟ به نوجوان اکبرت حسین جان چرا نداد جرعه آبی آن قوم ؟ به آن شبه پیمبرت حسین جان  نصیب من شود زیارتی خوش به مرقد مطهرت حسین جان امان به نامه بر نداد آن قوم به قیس بن مسهرت حسین جان قسم که راه حق همیشه جویم به ذوالفقارحیدرت حسین جان  محمد کمیجانی  25/12/81

 

/ 0 نظر / 25 بازدید