عکس ها حذف شد

 

ناراحت و عصبانی ام

امروز بر حسب اتفاق در وب شات بدنبال عکسی از آلبومهای خودم بودم که متوجه شدم

تمامی عکس هايی که در چندين آلبوم مختلف درباره انواع جنبه های تحقيقی کميجان

ايجاد کرده و در بسياری از وبلاگهايم به آنها ارجاع داده بودم پاک شده است .

درکمال ناراحتی پس از يک ساعت جستجو ناچار شدم يک ايميلی به مديريت وب شات

بزنم و خواهش کنم عکسهايم را به من بر گردانند .

لابد چون رايگان بوده و درآمدی برايشان نداشته پاکشان کرده اند و با وجودی که اين

عکسها مرجع بسياری از مراجعان و علاقمندان به کميجان و وبلاگهايش بود ما را از

داشتن چنين آلبومهای مفيدی محروم کردند . تا بعد

/ 0 نظر / 37 بازدید